Thai English

ข่าว

ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 (กรีฑา)

ขอความกรุณา ผู้จัดการทีม และนักกีฬา (กรีฑา)

ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา รายการ "ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์ เกมส์ ครั้งที่ 3 (กรีฑา)

1. แจ้งแก้ไขภายในวันที่ 22 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 23.00 น.
2. แจ้งแก้ไขรายชื่อ รายการตกหล้น ได้ที่ เจ้าหน้าที่สมาคม 0821080285 (ธัญยากานต์)
3.ส่งหลักฐานการสมัครประกอบการแก้ไขรายการตกหล้นhttps://drive.google.com/drive/folders/1hCrckDJwfwSt2ReEHr8Dss-sN-kgeYbr?usp=share_link